Technická část

Válečkování - technická část

Technická část - válečkování

Nastavení průměru

Válečkování - technická část - nákres - nastavení průměru

Nastavení

Válečkovací nástroj se skládá ze stopky, těla nástroje, a soustavy válečků rovnoměrně rozložených v kleci.

1. Povolte zajišťovací matici
2. Potáhněte kryt nástroje směrem k zajišťovací matici a pomocí otáčení zvětšete nebo zmenšete nastavovaný průměr
3. Utáhněte zajišťovací matici

DŮLEŽITÉ:   Při zvětšování průměru se kužel pohybuje dopředu, čímž vytlačuje válečky směrem ven. Tím se kužel vysunuje z klece až za její konec, což v případě slepých otvorů snižuje dostupnou hloubku válečkování (viz obr. níže).

Dostupné hloubky jsou uvedeny v následující tabulce

Válečkování - technická část - nastavení průměru 1
Válečkování - technická část - nastavení průměru 1-1
Větší průměr = více vysunutý kužel = snížená dostupná hloubka
Nastavitelný průměr Dostupné hloubky (C)
Průchozí otvory Neprůchozí otvory
Rozsah (mm) Válečky 701 Válečky 704 / 707 Válečky 708
4,75 – 5,88 2.40
5,89 – 9,47 2,40 0,60
9,48 – 15,84 2,40 0,60
15,85 – 28,54 5,40 3,20 1,00
28,55 – 46,70 9,50 3,20 1,00
46,71 – 84,80 9,50 4,00 1,00
84,81 – 165,90 10,30 4,70 1,00

Princip funkce

Válečkovací nástroje

Válečkovací nástroj musí být v ose s obrobkem
(maximální odchylka = 0,1 mm).
POZNÁMKA:  Pokud si nejste jisti souosostí nástroje s obrobkem, doporučuje se použít plovoucí držák.

Válečkování - technická část - princip funkce 1-1
Válečkování - technická část - princip funkce 1-2

Když je nástroj uvnitř otvoru, kužel tlačí válečky proti válečkovanému povrchu. Klec udržuje v požadovaném úhlu vůči ose nástroje.

Tím vzniká síla, která vtahuje nástroj do otvoru.

Válečkování - technická část - princip funkce 2-1
Válečkování - technická část - princip funkce 2-2

POZNÁMKA: Pokud není žádoucí, aby byl nástroj vlivem nakloněných válečků vtahován do otvoru (u neprůchozích otvorů), musíte použít klec, která drží válečky rovnoběžně s osou nástroje.

Pokud je posuv stroje zsastaven nebo pomalejší než rychlost vtahování, válečky táhnou klec (drženou v poloze uvolňovací pružinou) a nakonec ztratí kontakt s povrchem otvoru.

Při vysunování nástroje z otvoru uvolňovací pružina umožní vytahování klece z kužele, čímž přestane působit tlak na válečky.
To umožňuje vysunutí nástroje vysokou rychlostí.

Válečkování - technická část - princip funkce 3-1
Válečkování - technická část - princip funkce 3-2

Pokud není možné použít chladicí kapalinu na syntetické nebo vodní bázi, je nutné mazání olejem. K nástroji musí být přivedeno dostatečné množství maziva, aby bylo zajištěno vyplachování.

Mazací soustavu je doporučeno vybavit filtrem k zamezení cirkulace třísek, které by mohly způsobit poškození válečkovaného povrchu nebo nástroje.

Doporučené řezné podmínky

Tabulka přídavků

Válečkování - banner 01